Į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą įtraukti Lietuviškos ristynės ir Lietuviškas ritinis.

Į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą įtraukti Lietuviškos ristynės ir Lietuviškas ritinis. Lietuvos etnosporto komitetas kartu su 11 kitų nematerialaus kultūros paveldo vertybių atstovų buvo atrinkti komisijos dalyvauti tęstiniuose komunikacijos mokymuose, kurie organizuojami įgyvendinant projektą „Pozityvios žinios apie kultūros paveldą“. Juose gilinamos pirmojo etapo metu įgytos rinkodaros ir komunikacijos žinios bei ugdomi praktiniai įgūdžiai.
 
Pagal projekto koncepciją mokymų dalyviai įgis ne tik žinių, reikalingų sėkmingai puoselėjamų tradicijų sklaidai, bet ir turės unikalią galimybę plačiau paviešinti atstovaujamas nematerialaus kultūros paveldo vertybes. Apie kiekvieną jų bus parengti profesionalūs straipsniai su fotoreportažais ir sukurti bei socialiniuose tinkluose paskelbti vaizdo siužetai.
 
Projektą „Pozityvios žinios apie kultūros paveldą“ įgyvendina Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kartu su Lietuvos nacionaliniu kultūros centru, finansuoja Kultūros ministerija.
 
Išsaugokime Lietuvos kultūrinį identitetą kartu! 🇱🇹 🎉