Skirk 1,2% pajamų mokesčio

Mūsų komitetą galima paremti, skiriant 1,2% jūsų sumokėtų mokesčių. Tai papildomai jums nieko nekainuos. Niekam neskyrus 1,2% paramos sumokėti mokesčiai pasilieka bendrame šalies biudžete

LIETUVOS ETNOSPORTO KOMITETAS

LT68 7044 0600 0832 3123

Taip pat paremti mus galite WayDonate platformoje.

Kaip skirti paramą

Prisijungę prie elektroninės deklaravimo sistemos (EDS), užpildykite FRO512 v.4 formą.

 1. Prisijunkite prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) .
  2. Viršutiniame horizontaliajame EDS meniu pasirinkite „Deklaravimas“, tada kairiajame vertikaliame meniu – „Pildyti formą“.
  3. Pasirinkite „Prašymas skirti paramą“.
  4. Užpildykite FR0512 v.4 formą tiesiogiai EDS portale.
  5. Formoje užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos laukelius, (!) pažymėtus laukelius užpildyti būtina:

(!) 5 Mokestinis laikotarpis – 2022
(!) 6S Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams –  ☑
(!) E1 Gavėjo tipas – 2 [paramos gavėjas]
(!) E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 305315960
(!) E3 Mokesčio dalies paskirtis – LIETUVOS ETNOSPORTO KOMITETAS
(!) E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) – iki 1,2
E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – vėliausiai iki 2026 m. [pildoma tik norint paramą skirti ilgiau kaip 1 metus]

Jei norėtumėte skirti 1,2% paramą naudojantis VMI mobiliąja programėle:

 1. Atsisiųskite programėlę iš „App Store“ arba „Google Play“.
  2. Pasirinkite EDS Deklaracijos ir prisijunkite.
  3. Spauskite „Paramos skyrimas“ ir „Pildyti naują“.
  4. Užpildykite paramos skyrimo laukelius pagal aukščiau pateiktus duomenis.

Taisyklės

 1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) numato galimus rėmimo projektams, skelbiamiems rėmimo portale https://www.etnosportas.lt/ (toliau – Portalas), būdus, Portalo valdytojo – Lietuvos etnosporto komitetas (juridinio asmens kodas: 305315960, registruotos buveinės adresas: Vilniaus r. sav. Vaidotų k. Šaltinio g. 6-24 (toliau – Įstaiga) bei rėmėjų teises ir pareigas.
 2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
 • Asmuo– vyresnis nei 14 metų fizinis asmuo ar juridinis asmuo
 • Remiantis asmuo arba Rėmėjas – vienu iš Portale nurodytų būdų pinigais Portale skelbiamam Projektui remiantis fizinis ar juridinis asmuo.
 •  Rėmėjas – Portale skelbiamam Projektui pinigais savo vardu remiantis fizinis ar juridinis asmuo.
 • Rėmėjų sąrašas – Portale skelbiamas rėmėjų, remiančių Portale skelbiamą projektą, sąrašas, kuriame nurodomi rėmėjų, kurie sutiko, kad būtų įtraukti į šį sąrašą, vardai ir pavardės arba juridinių asmenų pavadinimai.
 • Organizacija – Portalo Projektų atrankos taisyklių nustatyta tvarka atrinkta, Portale skelbiamą Projektą vykdanti, nevyriausybinė organizacija (viešoji įstaiga, asociacija, labdaros ir paramos fondas, visuomeninė organizacija), taip pat švietimo ir mokymo įstaiga, muziejus, tradicinė religinė bendrija ar biblioteka.
 • Projektas – konkretų socialinį tikslą ir naudos gavėją bei numatytas priemones ir biudžetą nurodytam tikslui pasiekti turintis projektas, kurį galima remti Portale numatytą laikotarpį.
 1. Paremti pinigai negali būti grąžinami, išskyrus Taisyklių 15 punkte numatytą atvejį.
 2. Pildydamas rėmimo formą asmuo gali pasirinkti šiuos rėmimo būdus:
 • Remti savo vardu ir būti įtrauktam į Rėmėjų sąrašą.
 • Remti anonimiškai.
 • Remti kito asmens vardu.
 1. Tuo atveju, jei asmuo remia savo vardu, rėmimo formoje privalo nurodyti savo tikslų vardą ir pavardę arba juridinio asmens pavadinimą.
 2. Tuo atveju, jei asmuo pageidauja būti įtrauktas į Rėmėjų sąrašą, rėmimo formoje turi varnele pažymėti „Sutinku būti matomas Projekto rėmėjų sąraše“, o jei remia atlikdamas banko pavedimą, nurodyti šį savo pageidavimą mokėjimo paskirtyje.
 3. Tuo atveju, jei asmuo remia kito asmens vardu, rėmimo formoje nurodo asmens, kurio vardu remia, vardą ir pavardę arba pavadinimą.
 4. Rėmimo formoje nurodyti Rėmėjo vardas ir pavardė arba juridinio asmens pavadinimas bus įtraukiami į viešai skelbiamą Rėmėjų sąrašą, jeigu Rėmėjas su tuo sutiko. Kai remiama kito (fizinio) asmens vardu, taip pat, jeigu Rėmėjas varnele nepažymėjo „Sutinku būti matomas Projekto rėmėjų sąraše“, Rėmėjas nebus įtraukiamas į Rėmėjų sąrašą.
 5. Portalo administracija turi teisę taisyti gramatiškai netaisyklingus rėmėjų vardus ir pavardes arba juridinių asmenų pavadinimus, prieš skelbdama juos Rėmėjų sąraše.
 6. Rėmimo formoje nurodytu el. paštu bus siunčiami padėkos raštas ir Projekto, kuris buvo paremtas, ataskaitos. El. paštu siunčiamų Projektų, kurie buvo paremti, ataskaitų galima atsisakyti paspaudus nuorodą, esančią atitinkamos ataskaitos pabaigoje ir pažymėję atsakymą „Taip“.
 7. Jeigu norite gauti naujienas apie Projektus ar Portalą, Jūs tai galite pasirinkti, rėmimo formoje varnele pažymėdami pasirinkimą „Noriu gauti rėmimo naujienas“. Jeigu ir nepažymėsite varnele savo sutikimo, Privatumo politikoje numatytais atvejais galėsime siųsti Jums naujienas. El. laiškų su naujienomis galite bet kada atsisakyti paspaudę nuorodą, esančią el. laiško pabaigoje ir pažymėję atsakymą „Taip“.
 8. Portalo administracija neatsako už negautus padėkos raštus ir Projektų, kuriems buvo paaukota, ataskaitas, jei rėmimo formoje nurodytas neteisingas Rėmėjo el. pašto adresas.
 9. Remiantis asmuo prisiima visą ir bet kokią atsakomybę, susijusią su pateiktų Rėmėjų ar asmens, kurio vardu remiama, asmens duomenų tikrumu bei rėmimo lėšų skaidrumu.
 10. Gavus banko patvirtinimą apie pinigų pervedimą, suma iš karto pridedama prie surinktų lėšų sumos. Tuo atveju, jei remiama nesinaudojant Portale įdiegtomis sąsajomis su el. bankininkystės sistemomis, pavedimai įskaitomi per 48 val.
 11. Tuo atveju, jei asmuo suklysta, įrašydamas norimą rėmimo pinigų sumą ir siekia dalį jos susigrąžinti, jis privalo per vieną darbo dieną nuo pavedimo atlikimo kreiptis į Portalo administraciją, aiškiai išdėstydamas susidariusią situaciją ir pateikti prašymą dėl dalies paremtos pinigų sumos grąžinimo. Portalo administracija, įvertinus pateiktą informaciją, kiekvienu atveju priima individualų sprendimą.
 12. Tuo atveju, jei Remiantis asmuo klaidingai pasirinko Projektą, jis privalo per vieną darbo dieną nuo pavedimo atlikimo kreiptis į Portalo administraciją dėl paremtų lėšų paskirties pakeitimo.
 13. Tuo atveju, jei Projektas dėl techninių aplinkybių (vienu metu atliekami keli skirtingi pavedimai) surinks daugiau pinigų nei nurodyta Projekto aprašyme, arba jei Organizacija atsisakys vykdyti Projektą, pinigų perviršis bus paskirtas vienam ar keliems aktyviems Portale skelbiamiems Projektams.
 14. Tuo atveju, jei Remiantis asmuo mokėjimo pavedime neaiškiai nurodo rėmimo paskirtį ir neįmanoma atskirti, kokiam Projektui skirta parama, Portalo administracija turi teisę savo nuožiūra paskirti šį rėmimą bet kuriam aktyviam Portale esančiam Projektui.
 15. Portalo administracija pasilieka teisę bet kuriuo metu atnaujinti ar keisti Taisykles. Tokios atnaujintos ar pakeistos Taisyklės įsigalios nuo jų paskelbimo Portale dienos. Jums reikėtų kartais patikrinti jas ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Taisyklių versija. Atnaujinę Taisykles, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus, paskelbdami juos Portale. Galite pasižiūrėti į datą „Atnaujinimo data“, kuri nurodoma apačioje, norėdami sužinoti, kada Taisyklės atnaujintos paskutinį kartą.
 16. Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šių Taisyklių sąlygomis, maloniai prašome su mumis susisiekti žemiau nurodytais rekvizitais skambinant žemiau nurodytu telefonu ar siunčiant paklausimą el. paštu arba registruotu laišku:

Lietuvos etnosporto komitetas
Juridinio asmens kodas: 305315960
Adresas: Vilniaus r. sav. Vaidotų k. Šaltinio g. 6-24, Lietuvos Respublika
Tel.: +370 679 92665
El. paštas: etnosportas@gmail.com

Atnaujinimo data: 2023-11-15.

Rėmėjai

Partneriai

Organizacijos

Copyright © 2023 – Lietuvos etnosporto komitetas