Apie mus

Lietuvos Etnosporto Komitetas (LEK) yra organizacija, įkurta 2019 metais etnosporto puoselėtojų ir entuziastų, siekiančių išsaugoti ir plėtoti tradicinius žaidimus, puoselėti kultūrinius paveldus bei įtraukti etnosportą į Lietuvos švietimo sistemą. Komitetas, vadovaujamas prezidento Stanislav Bajurin, pradėjo savo veiklą su tikslu skatinti jaunąją kartą pažinti ir vertinti savo tautos tradicijas, puoselėti kultūros paveldo vertybes bei kurti naujas etnosporto tradicijas Lietuvoje.

Įgyvendinti projektai
0
Organizuotų renginių
0
Dalyvių
0

LEK veikla prasidėjo nuo entuziastiškų asmenų, įsitikinusių etnosporto svarba kultūrinėje ir švietimo srityse, susibūrimo. Susiformavusi komanda ėmėsi iniciatyvos organizuoti etnožaidynes, skirtas senųjų lietuviškų žaidimų populiarinimui. Nepaisant pradinių iššūkių, tokių kaip finansavimo trūkumas, komitetas ėmėsi veiksmų švietimo sistemoje, siekdamas integruoti etnosportą į mokyklų bendrąją kūno kultūros programą.

Pagrindiniai komiteto tikslai apima

Įtraukimą į mokyklų programą

Siekimas įtraukti etnosportą į Lietuvos mokyklų bendrąją kūno kultūros programą, suteikiant jaunimui galimybę pažinti savo tautos tradicijas nuo ankstyvo amžiaus.

Klubinės veiklos palaikymas

Padėti kitoms organizacijoms plėtoti klubinę veiklą, skatinti žmones aktyviai dalyvauti etnosporto veiklose ir varžybose.

Etnožaidynių organizavimas

Metinis etnožaidynių organizavimas, skirtas skatinti bendruomeniškumą, tradicijų puoselėjimą ir naujųjų etnosporto šakų kūrimą.

Sklaida ir informavimas

Aktyvi informacijos sklaida siekiant, kad visuomenė ne tik pamatytų, bet ir suprastų etnosporto esmę bei prasmę. Tai apima bendradarbiavimą su sporto rėmimo fondais, teikiant projektus bei ieškant finansavimo.

Naujų veiklų plėtra

Ieškoma naujų etnosporto šakų ir veiklų, kurios galėtų papildyti komiteto veiklą ir patraukti įvairių amžiaus grupių dalyvius.

Įtraukimą į mokyklų programą

Siekimas įtraukti etnosportą į Lietuvos mokyklų bendrąją kūno kultūros programą, suteikiant jaunimui galimybę pažinti savo tautos tradicijas nuo ankstyvo amžiaus.

Klubinės veiklos palaikymas

Padėti kitoms organizacijoms plėtoti klubinę veiklą, skatinti žmones aktyviai dalyvauti etnosporto veiklose ir varžybose.

Etnožaidynių organizavimas

Metinis etnožaidynių organizavimas, skirtas skatinti bendruomeniškumą, tradicijų puoselėjimą ir naujųjų etnosporto šakų kūrimą.

Sklaida ir informavimas

Aktyvi informacijos sklaida siekiant, kad visuomenė ne tik pamatytų, bet ir suprastų etnosporto esmę bei prasmę. Tai apima bendradarbiavimą su sporto rėmimo fondais, teikiant projektus bei ieškant finansavimo.

Naujų veiklų plėtra

Ieškoma naujų etnosporto šakų ir veiklų, kurios galėtų papildyti komiteto veiklą ir patraukti įvairių amžiaus grupių dalyvius.

Įtraukimą į mokyklų programą

Siekimas įtraukti etnosportą į Lietuvos mokyklų bendrąją kūno kultūros programą, suteikiant jaunimui galimybę pažinti savo tautos tradicijas nuo ankstyvo amžiaus.

Klubinės veiklos palaikymas

Padėti kitoms organizacijoms plėtoti klubinę veiklą, skatinti žmones aktyviai dalyvauti etnosporto veiklose ir varžybose.

Etnožaidynių organizavimas

Metinis etnožaidynių organizavimas, skirtas skatinti bendruomeniškumą, tradicijų puoselėjimą ir naujųjų etnosporto šakų kūrimą.

Sklaida ir informavimas

Aktyvi informacijos sklaida siekiant, kad visuomenė ne tik pamatytų, bet ir suprastų etnosporto esmę bei prasmę. Tai apima bendradarbiavimą su sporto rėmimo fondais, teikiant projektus bei ieškant finansavimo.

Naujų veiklų plėtra

Ieškoma naujų etnosporto šakų ir veiklų, kurios galėtų papildyti komiteto veiklą ir patraukti įvairių amžiaus grupių dalyvius.

Įtraukimą į mokyklų programą

Siekimas įtraukti etnosportą į Lietuvos mokyklų bendrąją kūno kultūros programą, suteikiant jaunimui galimybę pažinti savo tautos tradicijas nuo ankstyvo amžiaus.

Klubinės veiklos palaikymas

Padėti kitoms organizacijoms plėtoti klubinę veiklą, skatinti žmones aktyviai dalyvauti etnosporto veiklose ir varžybose.

Etnožaidynių organizavimas

Metinis etnožaidynių organizavimas, skirtas skatinti bendruomeniškumą, tradicijų puoselėjimą ir naujųjų etnosporto šakų kūrimą.

Sklaida ir informavimas

Aktyvi informacijos sklaida siekiant, kad visuomenė ne tik pamatytų, bet ir suprastų etnosporto esmę bei prasmę. Tai apima bendradarbiavimą su sporto rėmimo fondais, teikiant projektus bei ieškant finansavimo.

Naujų veiklų plėtra

Ieškoma naujų etnosporto šakų ir veiklų, kurios galėtų papildyti komiteto veiklą ir patraukti įvairių amžiaus grupių dalyvius.

LEK skatina bendradarbiavimą ir įsitraukimą į savo veiklą, taip leisdama kiekvienam eiliniam gyventojui prisidėti prie lietuvių tradicijų puoselėjimo. Tai gali būti nuo pasidomėjimo etnosporto veikla ir organizacijos veikla iki dalyvavimo projektuose, organizacijos veikloje ar savanoriaujant. Bendradarbiavimas ir visuomenės įsitraukimas yra esminiai komiteto siekiami principai, siekiant išsaugoti ir plėtoti lietuvių etninę kultūrą per tradicinius žaidimus.

Komanda

Stanislav Bajurin

Elmyra Baljanaitė Stanevičienė

Martynas Mikelionis

LEK  Generalinės sekretorės padėjėjas

martynas.mikelionis@etnosportas.lt

+37065861410

Elmyra Baljanaitė Stanevičienė

Martynas Mikelionis

LEK Generalines sekretores padėjėjas

martynas.mikelionis@etnosportas.lt

+37065861410

Savanorystė

Gedmina Kybartaitė

LEK Savanorių koordinatorė

gedmina.kybartaite@etnosportas.lt

+37069063778

Titas Mockevičius

LEK Savanorių koordinatorius

titas.mockevicius@etnosportas.lt

+37063416503

Rėmėjai

Partneriai

Organizacijos

Copyright © 2023 – Lietuvos etnosporto komitetas