Savanorystė

Lietuvos Etnosporto Komitetas (LEK) – tai skėtinė organizacija, jungianti visas etnosportą skatinančias bendruomenes. Mūsų misija – vystyti etnosporto programą švietimo sistemoje ir skatinti savo narius plėtoti tradicinius lietuviškus žaidimus ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

Lietuvos etnosporto komitetas (LEK), tai skėtinė organizacija, kuri vienija visas etnosportą puoselėjančias organizacijas. LEK pagrindiniai tikslai – vystyti etnosporto programą švietimo sistemoje ir padėti savo nariams plėtoti tradicinius lietuviškus žaidimus Lietuvoje ir užsienyje.

Savanorystė suteiks galimybę išbandyti savo jėgas etnosporte, pamatyti, jog mokytis galima klystant, ugdyti save daugelyje kitų kompetencijų.

Savanoriai galės prisidėti prie bendro organizacijos vystimo su koordinatoriais savo mieste, taip stiprinant nemateralaus paveldo vertybes bei prisidedant prie Lietuvos įvaizdžio kūrimo!

Susidomėjusius kviečiame užpildyti anketą.

Ristynes5

Etnosporto Patirtis

Savanorystė suteiks jums galimybę pačiam išbandyti jėgas etnosporto srityje. Čia suprasite, kad mokytis galima ir klystant, o kiekvienas žingsnis yra žingsnis į priekį.

Asmenybės tobulėjimas

Dalyvaudami etnosportiniuose projektuose ugdykite ne tik sportinius įgūdžius, bet ir kitas svarbias kompetencijas, tokias kaip komandos darbas, lyderystė ir ryšių su visuomene įgūdžiai.

Bendras organizacijos vystymas

Savanoriai gali prisidėti prie organizacijos vystymo, bendradarbiaudami su koordinatoriais savo mieste. Taip stiprinate nematerialaus paveldo vertybes ir aktyviai prisidedate prie Lietuvos įvaizdžio kūrimo.

Kultūrinis paveldas

Savanoriai aktyviai prisideda prie tradicinių žaidimų puoselėjimo, taip išsaugodami ir perduodami Lietuvos kultūros paveldą ateities kartoms.

Lietuvos įvaizdis

Jūsų dalyvavimas organizacijoje padeda kurti teigiamą Lietuvos įvaizdį, kaip šalies, kurioje kiekvienas gali prisidėti prie kultūrinio ir sportinio gyvenimo

Etnosporto patirtis

Savanorystė suteiks jums galimybę pačiam išbandyti jėgas etnosporto srityje. Čia suprasite, kad mokytis galima ir klystant, o kiekvienas žingsnis yra žingsnis į priekį.

Asmenybės tobulėjimas

Dalyvaudami etnosportiniuose projektuose ugdykite ne tik sportinius įgūdžius, bet ir kitas svarbias kompetencijas, tokias kaip komandos darbas, lyderystė ir ryšių su visuomene įgūdžiai.

Bendras organizacijos vystymas

Savanoriai gali prisidėti prie organizacijos vystymo, bendradarbiaudami su koordinatoriais savo mieste. Taip stiprinate nematerialaus paveldo vertybes ir aktyviai prisidedate prie Lietuvos įvaizdžio kūrimo.

Kultūrinis paveldas

Savanoriai aktyviai prisideda prie tradicinių žaidimų puoselėjimo, taip išsaugodami ir perduodami Lietuvos kultūros paveldą ateities kartoms.

Lietuvos įvaizdis

Jūsų dalyvavimas organizacijoje padeda kurti teigiamą Lietuvos įvaizdį, kaip šalies, kurioje kiekvienas gali prisidėti prie kultūrinio ir sportinio gyvenimo.

Įtraukimą į mokyklų programą

Siekimas įtraukti etnosportą į Lietuvos mokyklų bendrąją kūno kultūros programą, suteikiant jaunimui galimybę pažinti savo tautos tradicijas nuo ankstyvo amžiaus.

Klubinės veiklos palaikymas

Padėti kitoms organizacijoms plėtoti klubinę veiklą, skatinti žmones aktyviai dalyvauti etnosporto veiklose ir varžybose.

Bendras organizacijos vystymas

Metinis etnožaidynių organizavimas, skirtas skatinti bendruomeniškumą, tradicijų puoselėjimą ir naujųjų etnosporto šakų kūrimą.

Kultūrinis paveldas

Savanoriai aktyviai prisideda prie tradicinių žaidimų puoselėjimo, taip išsaugodami ir perduodami Lietuvos kultūros paveldą ateities kartoms.

Naujų veiklų plėtra

Ieškoma naujų etnosporto šakų ir veiklų, kurios galėtų papildyti komiteto veiklą ir patraukti įvairių amžiaus grupių dalyvius.

Įtraukimą į mokyklų programą

Siekimas įtraukti etnosportą į Lietuvos mokyklų bendrąją kūno kultūros programą, suteikiant jaunimui galimybę pažinti savo tautos tradicijas nuo ankstyvo amžiaus.

Klubinės veiklos palaikymas

Padėti kitoms organizacijoms plėtoti klubinę veiklą, skatinti žmones aktyviai dalyvauti etnosporto veiklose ir varžybose.

Etnožaidynių organizavimas

Metinis etnožaidynių organizavimas, skirtas skatinti bendruomeniškumą, tradicijų puoselėjimą ir naujųjų etnosporto šakų kūrimą.

Sklaida ir informavimas

Aktyvi informacijos sklaida siekiant, kad visuomenė ne tik pamatytų, bet ir suprastų etnosporto esmę bei prasmę. Tai apima bendradarbiavimą su sporto rėmimo fondais, teikiant projektus bei ieškant finansavimo.

Lietuvos įvaizdis

Jūsų dalyvavimas organizacijoje padeda kurti teigiamą Lietuvos įvaizdį, kaip šalies, kurioje kiekvienas gali prisidėti prie kultūrinio ir sportinio gyvenimo.

Jei jūsų širdyje kyla noras prisidėti prie etnosporto puoselėjimo ir kultūrinio vystymo, kviečiame užpildyti anketą ir tapti dalimi mūsų įkvepiančios komandos. Leiskite etnosportui tapti ne tik jūsų pomėgiu, bet ir asmenybės tobulėjimo bei visuomenės gerovės dalimi!

Rėmėjai

Partneriai

Organizacijos

Copyright © 2023 – Lietuvos etnosporto komitetas